Eliška Cílková je autorkou čtyřech smyčcových kvartet. První a druhý smyčcový kvartet vznikl ještě za dob studií ve Vídni. Třetí kvartet “Inspired by the work of Jiri Pick” vznikl na objednávku amerického Daedalus Quartetu a jeho pozitivní recenze vyšla i z rukou novinářů New York Times.

Poslední čtvrtý kvartet byl napsán pro koncertní premiéru Českého Rozhlasu Vltava, a premiéroval jej FAMA Q.

Seznam napsaných kvartet:

  1. Smyčcový kvartet Thietmar Merseburský, 2011.
  2. Smyčcový kvartet Luminofor, 2013.
  3. Smyčcový kvartet “Inspired by work of Jiri Pick”, 2016.
  4. Smyčcový kvartet na objednávku Čro Vltava, 2023.
Close Icon